Nog één messias

Nog één messias  is een filosofisch en aandoenlijk verhaal dat zich afspeelt in het postcommunistische Rusland , waar te midden van de algehele verwarring de mensen hun zekerheden en hun dromen zijn kwijtgeraakt en waar religieuze tradities geen antwoorden meer kunnen geven.

Een land waar zomaar een messias kan verschijnen. Een messias die ook niet álle antwoorden paraat heeft. Een messias met kleine ‘m ‘.

nogeenmessias_cropped

Nog één Messias / Alla Avilova

Uitgeverij: Samsara
ISBN: 90-77228-00-4 / NUR 302

Mijn evangelie

Er zijn tegenwoordig meer niet-religieuze zinzoekers dan kerkgangers, en zij lezen christelijke bronteksten anders dan gelovigen. Hoe anders? Dit boek geeft een antwoord op deze vraag. Niet het enige antwoord natuurlijk. Wel een antwoord dat een aanleiding kan geven aan ongebonden spirituelen, soloreligieuzen, multireligieuzen, ietsisten, agnostici en alle anderen met een verlangen in een diepere zingeving ook de christelijke spiritualiteit serieus te nemen als de bron van waardevolle levensinzichten.

mijn-evangelie

Mijn evangelie / Alla Avilova

Uitgeverij: Kok
ISBN: 978 90 435 2984 6

Revelation of Fire

Mijn bekendste boek is de roman Откровение огня  wat in het Nederlands ‘openbaring van het vuur’ betekent. Zo heet een Russisch mystiek manuscript uit de 18e eeuw dat er een belangrijke rol speelt. Het was verdwenen uit een klein staatsarchief in Moskou. Een Nederlandse slavist en een Russische archivaris proberen de betekenis van dat incident te achterhalen en de geschiedenis van het manuscript te reconstrueren. Dit boek is niet vertaald naar het Nederlands, maar is wel gepubliceerd in het Duits en Engels.

buch-des-feuers-001_cropped

Das Buch des Feuers / Alla Avilova

Uitgeverij: Goldmann Verlag
ISBN: 3-442-72504-6

revelation-of-fire

Revelation of Fire / Alla Avilova

Uitgeverij: The Permanent Press
ISBN 13: 978-1-57962-168-1
ISBN 10: 1-57962-168-6

Gebeden voor lichte en donkere dagen

Dit boek werd in 2020  door de uitgeverij Kok uitgebracht als een mix van nieuwe gebeden van de eigen auteurs met gebeden uit de traditie. Selectiecriteria: spiritueel, bemoedigend, mooi van taal, sober en met diepgang. Kortom: geen oppervlakkige vroomheid. Ook ik werd om een bijdrage gevraagd. Het leek me een bijzondere uitdaging en ik schreef voor dit boek 10 gebeden die ik liever ‘monologen tegen het Numineuze’ noem.

gebeden-749×1200

Gebeden voor lichte en donkere dagen

Uitgever: KokBoekencenrrum
ISBN: 978 90 435 3475 8
ISBN e-book: 978 90 435 3476 5