Welkom op mijn website!

Als je iets over mij hebt gehoord, kijk hier of het klopt.

Als je me nog niet kende, zie hier wie ik ben en wat ik schrijf.

Wie je ook bent, ik groet je van harte.

Uit “Nog één Messias”:

“Van al mijn gevoelens was de verbazing over wat ik toen meemaakte het sterkst. Zoiets had ik niet eerder gekend. Dit ‘extase’ of ‘bezieling’ te noemen zou de betekenis ervan begrenzen, het ‘religieus’ noemen zou tot een misverstand leiden. Als je religie opvat als cultus kun je het gevoel dat daarmee gepaard gaat beter anders benoemen. Ik begon er een passende naam voor te zoeken. “Wil je andere woorden? Zoek ze.” was mij immers gezegd. Ik raakte geboeid door het nadenken over begrippen en het zoeken naar woorden, zoals anderen gefascineerd raken door sport of kunst”.

doorkijk-kerk

ZINchristendom

Geregeld lees ik publicaties over het cultuurchristendom en dan merk ik hoe divers cultuurchristenen zijn. Het is moeilijk voor mij aan te geven bij welk type ik hoor. Wel kan ik zeggen dat  het cultuurchristendom voor mij niet alleen staat voor het toekennen van waarde aan bepaalde verhalen, historische kerkgebouwen of rituelen en feestdagen. Voor mij heeft de levensfilosofie achter het christelijke  zingevingsparadigma een diepgaande betekenis. Wellicht is ZINchristendom wel een goede naam voor mijn type cultuurchristendom.

Meer

mosaic-pinkster

Echo’s

Er was iets dat even belangrijk was als woorden: beelden. Beelden die niet om uitleg vragen, die meteen binnen je een echo oproepen, dat miste ik vaak in boeddhistische kloosters

matches-reshaped

Enkele losse gedachten

Wie dieper in zijn eigen persoonlijkheid wil graven, komt vanzelf uit bij vragen over culturele invloeden op de eigen mentaliteit.

agape-reshaped

Agape netwerk

Na de publicatie van het boek Mijn evangelie  kwam ik op het idee van het Agape-netwerk. Misschien kan het plan ooit gerealiseerd worden.

Andere thema’s

3-1-mystiek.-mens-in-bos-reshaped

Kan mystiek nuchter zijn?

Ook sommige ‘gewone verschijnselen’ kunnen best mysterieus zijn. Zoals inspiratie. We zeggen ‘inspiratie krijgen’. En rustig aannemen dat er geen verklaring voor is. Zegt dat niet dat we best nuchter met mysteriën kunnen omgaan?

vraagteken-reshaped

De buiging van het vraagteken

Ik bewonder de grafische exactheid van het vraagteken en het uitroepteken. Er wordt een rechte lijn met een punt eronder gezet zodra men iets met zekerheid verkondigt. En wordt er een gebogen krulletje getekend als men deze zekerheid niet heeft en meer wilt weten. ‘Buigzaam’ is een ander woord voor ‘flexibel’.