Twee variaties op het traditionele gebed ‘Onze Vader’

In Rusland wordt God in alle gevallen aangesproken met ‘Jij’. Dat komt voort uit de beleving van het bidden als het contact van de ziel met een vertrouwd godsbeeld. Dit is dan ook de enige echo van de Russisch-orthodoxe traditie in deze twee gebeden.

 

Onze vader,

Jij bent altijd met ons,

Je talloze zonen en dochters.

Jij geeft gehoor aan alle namen

die wij Je geven

Jij luistert naar onze gebeden

die we in alle talen spreken.

Jij schenkt ons inspiratie en ingevingen.

Jij geeft ons scheppingskracht en een doel in de schepping.

Jij vertrouwt ons geweten.

Jij staat naast ons als wij elkaar willen vergeven

zoals Jij ons vergeeft.

Jij omarmt ons

als we elkaar, ondanks alles, onze liefde geven,

zoals Jij ons Jouw liefde, ondanks alles, geeft.

Jij houdt van ons, wie we ook zijn.

Wij houden van Jou wat er ook gebeurt.

 

*

 

Onze Vader,

moge Je naam niet vergeten worden

door hen die zich van Je hebben afgewend.

Mogen zij Jouw licht zien

in hun donkere nacht.

Mogen ze Jouw stem horen,

temidden van het lawaai van de wereld.

Mogen ze Jou ontmoeten,

wanneer ze het pad betreden dat hen is voorbestemd,

en als ze een zwaard meenemen

moge het zwaard dan uit hun handen vallen.

Mogen ze Jouw liefde en rust ervaren,

en in ons hun naasten zien.